ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “101 ปี ยุวกาชาดไทย”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายวาสนา คำพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “101 ปี ยุวกาชาดไทย” ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก