ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดีเด่นและรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดีเด่นและรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จากการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับคัดเลือก 1 ใน 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น โดยคณะผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก คณะผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากร คณะศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1bFMffhWxIN36WbX2T-itzYrM4VoyDX_S?usp=sharing