ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม open house

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมนัญญา กองศักดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.รัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.นพเกล้า วงศ์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.นัฐธิชา ทรัพย์เย็น และนายวิชัย โกชิน นิติกร สพม.ปจนย ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม open house ของนักเรียน โดยมี นายสำราญ ซื่อตรง ประธานสหวิทยาเขตบ้านนา องครักษ์ เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก