สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบให้นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1_fU7N6hJ0Y2StBltlWyk6HRjUMl0LJBg?usp=sharing