ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

สพม.ปจนย ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเมืองนครนายก วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางมนัญญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สนับสนุน สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเมืองนครนายก ในการนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก คณะครูและบุคลากรที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wogr7BD-IJN6ywzFIZG-BRsV07ITTHN4?usp=sharing