ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2565

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้โดยนางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศกื เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และหน่วยอบรม – ประชาชนประจำตำบลของจังหวัดปราจีนบุรีและคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธประจำจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมมณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี และท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-0bEevjNyajTk94e6exv04Uo-L71rN0K?usp=sharing