ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสโมสรไลออนส์นครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด สรุปผลการแข่งขันตอบคำถาม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดทองจรรยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดเกาะกา และสรุปผลการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง