สพม.ปจนย เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก