ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี