ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก AL (Active Learning)”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก AL (Active Learning)” ณ หอประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1IwNGj97ziN9Xn9zdtD9qwnxgnzvgjb7y?usp=sharing