กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13


วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสรี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัดนครนายก