สพม.ปจนย ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษาย

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุบัติภัยพายุฤดูร้อน โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วันอังคารที่ 26 เมษา

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเตรียมการรั

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more