สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

สพม.ปจนย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนด่วนพิเศษ(Express Morol Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว ( Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพั

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ

การสอบแข่งขันทางวิชา

Read more

สพม.ปจนย ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมโครงการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 29 พ.ค.65 นาย

Read more

สพม.ปจนย ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล และดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 65”

ร่วมต้อนรับนายอนุทิน

Read more

สพม.ปจนย กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย กำกับ ติดตา

Read more

สพม.ปจนย ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดงาน “วันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 56”

ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวร

Read more

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตรวจเยี่ยมและให้กำลั

Read more