สพม.ปจนย จัดอบรมโครงการกฎหมายที่ควรรู้และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more