สพม.ปจนย เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครนายก (คปภ.) แห่งใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการฯ ส่งมอบบานประตูเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนตามระบบ ThaiQM และ TPMAP ณ โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี

สพม.ปราจีนบุรี นครนา

Read more

สพม.ปจนย ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวร

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครนายก (คปภ.) แห่งใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

สพม.ปราจีนบุรี นครนา

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 23 &#8

Read more