Video Conference เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภา

Read more

ประชุมทางไกลรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ศูนย์ประสานงานจัดสรร

Read more

แจ้งความจำนงเด็กไม่มีที่เรียนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ปีการศึกษา2564

ศูนย์ประสานงานจังหวั

Read more