ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

Coaching 6 เดือน ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนแรก) ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางดำเนินการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้