ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (จังหวัดปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก