ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย นางประเทือง วงศ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ