สพม.ปจนย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสร็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภา

Read more