Day: 1 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนชิตใจชื่น

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงที่จะเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปี 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด

Read More