สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

Read more

สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

Read more