Day: 9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รอง ผอ.สพม.ปจนย เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีน

Read More