ผอ.ตสน.สพม.ปจนย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณฯ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2

Read more