Month: มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 31 มกรา

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 28 มกราค

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันพฤหัสบดีที่ 26 มก

Read More