สพม.ปจนย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 9 มกราค

Read more