สพม.ปจนย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราค

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสดการ Kick off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยฯ

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more