สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณามาตราการป้องกันนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกันในสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบ การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7

เมื่อวันที่ 17-18 มก

Read more