ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

สพม.ปจนย สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 4 มกราคม 2

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

เมื่อวันที่ 4-5 มกรา

Read more