สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

วันพุธที่ 11 มกราคม

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566 สพม.สก

วันพุธที่ 11 มกราคม

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันพุธที่ 11 มกราคม

Read more