ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

Read more

สพม.ปจนย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก กิจกรรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุ

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more