สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ควบคุมดูแลกำกับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสพม.ปจนย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เด

Read more

สพม.ปจนย ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชุมชี้แจงคณะกรรมก

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 16 &#8

Read more