สพม.ปจนย ประชุมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

สพม.ปจนย ประชุมการคั

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ภายใต้การนำของ CSR Ambassador กระจายการทำกิจกรรมจิตอาสาในธีมการศึกษา

สพม.ปจนย ร่วมกิจกรรม

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนกรณีมีความจำเป็นต้องจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนอกเขตพื้นที่บริการ

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตร

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 14 &#8

Read more